Rajasthan State Seeds Corporation Limited

क्र. स. अधिकारी का नाम पद दूरभाष संख्या(कार्यालयद्ध) दूरभाष संख्या (निवास स्थान) मोबाईल नम्बर ईमेल आईडी
1 डॉ0ओम प्रकाश अध्यक्ष 0141-2385143 rajseedschairman@gmail.com
2 श्री जसवन्त सिंह प्रबन्ध निदेशक 0140-2227514 +91-9784100015 mdrajseeds@gmail.com
3 श्री जगपाल सिंह महाप्रबन्धक 0141-5105069 0141-2441959 +91-9414467050 rajseedsgm@gmail.com
4 श्री कैलाश चन्द्र मीणा मुख्य प्रबन्धक (विपणन) 0141-5117034 0141-2392854 +91-94142-08573 rajseedsmarketing@gmail.com
5 श्री मनमोहन मीना वरिष्ठ प्रबन्धक (वित्त) 0141—2227651 +91-9166499801 rajseedsaccounts@gmail.com
6 श्री भँवरा राम कडवा वरिष्ठ प्रबन्धक (उत्पादन) 0141—222513 +91-9928358404 rajseedsprod@gmail.com
7 श्री दूली चन्द्र पलसानिया वरिष्ठ प्रबन्धक (विपणन) 0141—2227147 +91-9145969923 rajseedsmarketing@gmail.com
8 श्री जगदेव सिंह वरिष्ठ प्रबन्धक (विधायन) 0141—2227944 +91-9414049723 rajseedsproc@gmail.com
9 श्री राकेश मामनानी कम्पनी सचिव 0141—2227665 +91-9414475751 csrajseeds@gmail.com
10 श्री गीतकार व्यास वरिष्ठ प्रबन्धक (विधायन) 0141—2227944 +91-9413385314 rajseedsproc@gmail.com
11 श्री भगवान सहाय प्रबन्धक (विपणन) 0141—5106416 --- rajseedsmarketing@gmail.com
12 श्री राकेश मामनानी प्रशासन शाखा 0141—2227513 +91-9414475751 rajseedsado@gmail.com
13 श्री गीतकार व्यास जनसम्पर्क शाखा 0141—5106516 +91-9413385314 rajseedsstore@gmail.com