Rajasthan State Seeds Corporation Limited

 

राजस्थान स्टेट सीड्‌स कॉर्पों. लि., जयपुर

खरीफ—2021 में विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज की सम्भावित उपलब्धता

क्र.स.

फसल

किस्म

केरीओवर

नवउत्पादित

मात्रा (क्विं. में)

F/P

C/P

1

Bajra

RAJ-171

49.71

0.00

0.00

49.71

HHB-67(I)

 

 

3000.00

3000.00

RHB-173

0.00

 

 

0.00

RHB-177

 

 

 

0.00

Dhanshakti

 

 

 

0.00

MPMH-17

37.03

 

2495.00

2532.03

MPMH-21

 

 

 

0.00

HHB-272

 

 

 

0.00

HHB-299

 

 

1000.00

 

RHB-223

 

 

420.00

 

Total Bajra

86.74

0.00

6915.00

5581.74

2

Jowar

CSV-15

0.00

3800.35

 

3800.35

PC-1080

 

 

 

0.00

CSV-17

 

 

 

0.00

CSV-20

 

751.37

 

751.37

Total Jowar

0.00

4551.72

0.00

4551.72

3

Maize

DHM-117

0.00

 

 

0.00

PM Hy-3

 

 

 

0.00

DHM-121

 

 

3000.00

3000.00

Total Maize

0.00

0.00

3000.00

3000.00

4

Paddy

PR-1121

129.30

 

 

129.30

5

Guar

RGC-1038

1058.32

132.56

 

1190.88

HG-884

0.00

 

 

0.00

HG-2-20

3651.68

1836.49

 

5488.17

RGC-1033

6.32

510.04

 

516.36

Total Guar

4716.32

2479.09

0.00

7195.41

6

Moong

GM-4

17.32

44.42

 

61.74

SML-668

 

 

 

0.00

Satya

 

 

 

0.00

IPM-02-03

2555.92

2355.86

 

4911.78

MH-125

0.00

 

 

0.00

Pant M-5

15.64

1929.74

 

1945.38

SML-832

5.76

4822.30

 

4828.06

MH-421

1.66

16043.16

 

16044.82

GAM-5

 

 

 

0.00

RMG-62

 

 

 

0.00

Total Moong

2596.30

25195.48

0.00

27791.78

7

Urd

Azad-3

0.00

0.00

 

0.00

Pant U-31

256.76

 

 

256.76

MASH-479

1387.74

2080.78

 

3468.52

Pratap Urd -1

309.36

2778.80

 

3088.16

Total Urd

1953.86

4859.58

0.00

6813.44

8

Moth

RMO-2251

0.00

8342.33

 

8342.33

RMO-257

40.40

 

 

40.40

Total Moth

40.40

8342.33

0.00

8382.73

9

Cowpea

RC-19

 

9.16

 

9.16

10

Dencha

DH-1 (T/L)

180.44

11.50

 

191.94

11

Cotton

RG-8

0.00

 

 

0.00

F-2228

13.47

 

 

13.47

NCHB-9903Bt

 

 

 

0.00

Total Cotton

13.47

0.00

0.00

13.47

12

Soyabean

JS-335

2025.20

4661.02

 

6686.22

JS-9305

49.60

 

 

49.60

JS-9560

0.00

8973.75

 

8973.75

RKS-24

 

8926.56

 

8926.56

PS-45/RKS-45

 

193.65

 

193.65

JS-2029

96.00

1935.98

 

2031.98

JS-2034

 

21895.29

 

21895.29

NRC-86

 

111.90

 

111.90

Total Soyabean

2170.80

46698.15

0.00

48868.95

13

G. Nut

Girnnar-2

95.70

 

 

95.70

HNG-69

439.55

 

 

439.55

RG-510

 

1521.58

 

1521.58

RG-425

247.00

516.10

 

763.10

RG-578

 

683.71

 

683.71

HNG-123

 

695.54

 

695.54

RG-559-3

 

267.97

 

267.97

Total G.Nut

782.25

3684.90

0.00

4467.15

14

Til

RT-351

149.21

188.32

 

337.53

15

Arhar

Pusa-2001

225.44

31.92

 

257.36

Pant Arhar-291

20.84

 

 

20.84

Total

246.28

31.92

0.00

278.20

16

Castor

GCH-7

495.41

 

 

495.41

 

 

G.Total

13560.78

96052.15

9915.00

118107.93